ICS-CERT poinformował o nowych podatnościach w produktach firmy  Rockwell Automation.

Producent:
Rockwell Automation

Produkty, których dotyczą podatności: RSLinx Classic i FactoryTalk Linx Gateway

Opis Podatności:

CVE-2018-10619 – Wykorzystanie podatności może umożliwić atakującemu podniesienie uprawnień i wykonanie dowolnego kodu.

więcej informacji

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-158-01