ProduktHirschmann-Industrial HiVision wersja od 05.0.00 do 08.3.01
Numer CVEbrak
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLokalny atakujący może wykonywać złośliwe skrypty lub pliki binarne z uprawnieniami administratora. Może to prowadzić do utraty poufności, integralności i dostępności.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://assets.belden.com/m/774e2db2b0100bc1/original/Belden-Security-Bulletin-BSECV-2023-06.pdf