ICS-CERT poinformował o podatnościach i dostępnych aktualizacjach produktów firm SpiderControl i Boston Scientific. CERT PSE zaleca zapoznanie się z informacjami odnośnie podatności wymienionych poniżej produktów na stronach ICS-CERT.

SpiderControl

  • MicroBrowser – wersje do 1.6.30.144

Podatności:

Informacja ICS-CERT:
Advisory (ICSA-17-292-01) SpiderControl MicroBrowser

Boston Scientific

  • ZOOM LATITUDE PRM – Model 3120

Podatności:

  • CVE-2017-14014
  • CVE-2017-14012

Producent nie wydał poprawek do tego produktu, ale wystosował zalecenia w celu zmniejszenia ryzyka wykorzystania podatności.

Informacja ICS-CERT:

Advisory (ICSMA-17-292-01) Boston Scientific ZOOM LATITUDE PRM Vulnerabilities