ICS-CERT poinformował o podatnościach i dostępnych aktualizacjach produktów firm Siemens, ProMinent, NXP Semiconductors, Envitech oraz WECON Technology. CERT PSE zaleca zapoznanie się z informacjami odnośnie podatności wymienionych poniżej produktów na stronach ICS-CERT.

Siemens

  • APOGEE PXC BACnet (do 3.5)
  • TALON TC BACnet (do 3.5)

Podatności:

Informacja ICS-CERT:
Advisory (ICSA-17-285-05) Siemens BACnet Field Panels

ProMinent

  • MultiFLEX M10a Controller

Podatności:

Informacja ICS-CERT:
Advisory (ICSA-17-285-01) ProMinent MultiFLEX M10a Controller

NXP Semiconductors

  • MQX RTOS, wersje do 5.0

Podatności:

Informacja ICS-CERT:
Advisory (ICSA-17-285-04) NXP Semiconductors MQX RTOS

Envitech Ltd.

  • EnviDAS Ultimate Versions wersje do v1.0.0.5

Podatności:

Informacja ICS-CERT:
Advisory (ICSA-17-285-03) Envitech Ltd. EnviDAS Ultimate

WECON Technology Co., Ltd. (WECON)

  • LEVI Studio HMI Editor wersje do 1.8.1

Podatności:

Informacja ICS-CERT:
Advisory (ICSA-17-285-02) WECON Technology Co., Ltd. LeviStudio HMI Editor