ICS-CERT poinformował o podatnościach i dostępnych aktualizacjach produktów firm Korenix i Rockwell Automation. CERT PSE zaleca zapoznanie się z informacjami odnośnie podatności wymienionych poniżej produktów na stronach ICS-CERT.

Korenix

  • JetNet5018G version 1.4,
  • JetNet5310G version 1.4a,
  • JetNet5428G-2G-2FX version 1.4,
  • JetNet5628G-R version 1.4,
  • JetNet5628G version 1.4,
  • JetNet5728G-24P version 1.4,
  • JetNet5828G version 1.1d,
  • JetNet6710G-HVDC version 1.1e,
  • JetNet6710G version 1.1

Podatności:

Informacja ICS-CERT:
Advisory (ICSA-17-299-01) Korenix JetNet

Rockwell Automation

  • Stratix 5100 Wireless Access Point/Workgroup Bridge

Podatności:

Producent nie wydał poprawek do tego produktu, ale wystosował zalecenia w celu zmniejszenia ryzyka wykorzystania podatności.

Informacja ICS-CERT:

Advisory (ICSA-17-299-02) Rockwell Automation Stratix 5100