ProduktLinear eMerge Elite firmware w wersji 1.00-06
Linear eMerge Essential firmware w wersji 1.00-06
Numer CVECVE-2019-7256
Krytyczność10 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisZa pomocą spreparowanego żądania HTTP luka umożliwia zdalnemu, nieuwierzytelnionemu atakującemu wykonanie dowolnego kodu lub wywołanie warunku odmowy usługi.
Linkhttps://www.securityweek.com/vulnerability-linear-emerge-access-controllers-exploited-wild