Producent: Delta Electronics

Produkty, których dotyczą podatności:

COMMGR wersja 1.08 i wcześniejsze.

  • DVPSimulator EH2, EH3, ES2, SE, SS2
  • AHSIM_5x0, AHSIM_5x1

Opis Podatności:

CVE-2018-10594 – aplikacja wykorzystuje bufor o ustalonej wielkości, do którego może zostać wczytana wartość o nieznanej wielkości, przez wysłanie pakietu na wybrany port, powodując nadpisanie bufora. Może to prowadzić do zdalnego wykonania kodu na serwerze, powodując awarię aplikacji lub denial-of-service.

 

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-172-01