CERT/CC poinformował o podatności oprogramowania Microsoft Office for Mac. Program umożliwia wyłączenie uruchamiania makr w dokumentach bez pytania użytkownika o zgodę (“Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia”). Pomimo zastosowania tego ustawienia, specyficzne makra – XLM w plikach SYLK (.slk) są uruchamiane.

Aktualnie nie ma poprawek na tę podatność.

Dwa sugerowane rozwiązania:

  1. Zablokować pliki SYLK (.slk) na bramkach pocztowych i sieciowych.
  2. Ustawić opcję “Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie”.

Więcej informacji: https://kb.cert.org/vuls/id/125336/