ProduktWireshark: 3.2.0, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7
Numer CVECVE-2020-26575
Krytyczność6.0 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
AktualizacjaNIE
OpisLuka istnieje z powodu nieskończonej pętli w Facebook Zero Protocol (FBZERO) w epan/dissectors/packet-fbzero.c. Atakujący może zdalnie przekazać specjalnie spreparowany ruch do aplikacji, zużyć wszystkie dostępne zasoby systemowe i spowodować warunek odmowy usługi (DoS).
linkhttps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-26575