Platforma CMS Liferay w wersjach do 6.2.x posiada groźną podatność CVE-2018-10795 edytora FCKEditor, która umożliwia wgranie dowolnego pliku na serwer i jego wykonanie. CERT PSE zaleca używanie aktualnej wersji tego systemu.

Źródło: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-10795