ICS-CERT poinformował o  nowych podatnościach:

Producent: Beckhoff

Produkty: TwinCAT- narzędzie programistyczne do tworzenia systemów sterowania

Skutki wykorzystania podatności:

  • Możliwość uzyskania przez atakującego nieuprawnionego dostępu  do systemów

Opis podatności:

Brak  sprawdzania poprawności wartości zadanych  poprzez użytkownika przez niektóre jądra systemów sterownika  może umożliwić uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemów CVE-2018-7502

Lista produktów których dotyczą podatności:

  • TwinCAT 3.1 Build 4022.4 or prior,
  • TwinCAT 2.11 R3 2259 or prior, and
  • TwinCAT 3.1 C++ / Matlab (TC1210/TC1220/TC1300/TC1320).

więcej informacji na temat podatności  znajduje się pod adresem producenta:

https://download.beckhoff.com/download/Document/product-security/Advisories/advisory-2018-001.pdf