ProduktPalo Alto PAN-OS: 8.1 – 8.1.23-h1
Numer CVECVE-2022-0030
Krytyczność8.1/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu interfejsu internetowego podczas przetwarzania żądań uwierzytelnienia. Zdalny napastnik posiadający konkretną wiedzę na temat docelowej zapory lub urządzenia Panorama może podszywać się pod istniejącego administratora systemu PAN-OS i wykonywać uprzywilejowane czynności.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://security.paloaltonetworks.com/CVE-2022-0030