OpenSSLwydał dwie nowe wersje w celu rozwiązania podatności CVE-2018-0739 (umożliwia atak typu Denial Of Service), CVE-2018-0733, CVE-2017-3738.

Wersja 1.1.0h została wydana w celu rozwiązania luk w wersji 1.1.0, a wersja 1.0.2o została wydana w celu rozwiązania luk w wersji 1.0.2.

CERT PSE zachęca administratorów do przeglądu OpenSSL Security Advisory i zastosowanie niezbędnej aktualizacji.