Producent: General Electric

Podatności:

 • CVE-2017-12069 – umożliwia atakującemu uzyskanie dostępu do zasobów systemu

Podatne produkty:

 • Global Discovery Server v 2.0 i wcześniejsze

Więcej informacji: https://ge-ip.force.com/communities/en_US/Article//communities/en_US/Article/GE-Digital-Security-Advisory-GED-18-01

Producent: Schneider Electric

Podatności:

 • CVE-2018-7809 – umożliwia zdalnemu, nieuwierzytelnionemu użytkownikowi usunięcie hasła w serwerze WWW,
 • CVE-2018-7810 – Cross-site Scripting,
 • CVE-2018-7811 – umożliwia zdalnemu, nieuwierzytelnionemu użytkownikowi zmianę hasła w serwerze WWW,
 • CVE-2018-7830 – niepoprawna neutralizacja sekwencji CRLF w nagłówkach HTTP
 • CVE-2018-7831 – umożliwia atakującemu wysłanie spreparowanego adresu URL do uwierzytelnionego użytkownika serwera WWW w celu zmiany hasła na tym serwerze.

Podatne produkty

Modicon V1.1:

 • Modicon M340
 • Premium
 • Quantum PLCs
 • BMXNOR0200

Więcej informacji: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2018-327-01/