ICS-CERT informuje o nowych podatnościach w produktach firmy WECON.

Produkty:

  • WECON PI Studio HMI: wersje do 4.1.9,
  • WECON PI Studio wersje do 4.2.34.

Podatności:

  • CVE-2018-14818 – przepełnienie bufora, umożliwiające zdalne wywołanie kodu
  • CVE-2018-14810 – brak sprawdzania danych parsowanych z plików, w wyniku czego można wywołać kod z uprawnieniami administratora
  • CVE-2018-17889 – możliwość importowania zewnętrznych encji XML, umożliwia ujawnienie danych
  • CVE-2018-14814 – niewystarczająca walidacja danych wprowadzonych przez użytkownika umożliwia odczyt z nieuprawnionych obszarów pamięci

Więcej informacji:

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-277-01