ProduktProcesory Intel Xeon: wszystkie wersje
Procesory Intel Pentium: wszystkie wersje
Procesory Intel Celeron: wszystkie wersje
Procesory Intel Atom: wszystkie wersje
Numer CVECVE-2022-24436
Krytyczność6.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka umożliwia zdalnemu użytkownikowi uzyskanie dostępu do poufnych informacji. Luka wynika z obserwowanych rozbieżności w ograniczaniu zarządzania energią w procesorach Intel. Zdalny użytkownik może uzyskać dostęp do poufnych informacji.
AktualizacjaNIE
Linkhttp://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00698.html