ProduktOpenSSH: 8.5p1 – 9.7p1
Numer CVECVE-2024-6387
Krytyczność7.1/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika w przenośnej wersji sshd. Zdalny, nieuwierzytelniony atakujący może wysłać serię żądań w celu wywołania sytuacji wyścigu i wykonania dowolnego kodu w systemie.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.openssh.com/releasenotes.html#9.8p1