To uaktualnienie rozwiązuje problemy, które mogą prowadzić do odmowy usługi, ujawnienia informacji lub manipulowania danymi.

NVIDIA GPU Display Driver

CVE IDOpisScore
CVE‑2022‑28181Sterownik graficzny NVIDIA dla systemów Windows i Linux zawiera lukę w warstwie trybu jądra, w której zwykły użytkownik nieuprzywilejowany w sieci może spowodować zapis poza granicami za pomocą specjalnie spreparowanego modułu cieniującego, co może prowadzić do wykonania kodu, odmowy usługi , eskalacja uprawnień, ujawnianie informacji i manipulowanie danymi. Zakres oddziaływania może rozciągać się na inne komponenty.8.5
CVE‑2022‑28182Sterownik graficzny NVIDIA dla systemu Windows zawiera lukę w sterowniku trybu użytkownika DirectX11 (nvwgf2um/x.dll), która powoduje, że nieautoryzowany atakujący w sieci może spowodować zapis poza granicami za pomocą specjalnie spreparowanego modułu cieniującego, co może prowadzić do kodu wykonanie powodujące odmowę usługi, eskalację uprawnień, ujawnienie informacji i manipulowanie danymi. Zakres oddziaływania może rozciągać się na inne komponenty.8.5
CVE‑2022‑28183Sterownik graficzny NVIDIA dla systemów Windows i Linux zawiera lukę w warstwie trybu jądra, w której zwykły użytkownik nieuprzywilejowany może spowodować odczyt poza granice, co może prowadzić do odmowy usługi i ujawnienia informacji.7.7
CVE‑2022‑28184Sterownik graficzny NVIDIA dla systemów Windows i Linux zawiera lukę w obsłudze warstwy trybu jądra (nvlddmkm.sys) dla DxgkDdiEscape, gdzie zwykły użytkownik nieuprzywilejowany może uzyskać dostęp do rejestrów z uprawnieniami administratora, co może prowadzić do odmowy usługi, ujawnienia informacji i danych manipulowanie.7.1
CVE‑2022‑28185Sterownik graficzny NVIDIA dla systemów Windows i Linux zawiera lukę w warstwie ECC, w której zwykły użytkownik nieuprzywilejowany może spowodować zapis poza granicami, co może prowadzić do odmowy usługi i manipulacji danymi.6.8
CVE‑2022‑28186Sterownik graficzny NVIDIA dla systemu Windows zawiera lukę w obsłudze warstwy trybu jądra (nvlddmkm.sys) dla DxgkDdiEscape, gdzie produkt otrzymuje dane wejściowe lub dane, ale nie sprawdza lub niepoprawnie sprawdza, czy dane wejściowe mają właściwości wymagane do przetworzenia dane w sposób bezpieczny i prawidłowy, co może prowadzić do odmowy usługi lub manipulacji danymi.6.1
CVE‑2022‑28187Sterownik graficzny NVIDIA dla systemu Windows zawiera lukę w warstwie trybu jądra (nvlddmkm.sys), w której oprogramowanie do zarządzania pamięcią nie zwalnia zasobu po zakończeniu jego efektywnego okresu eksploatacji, co może prowadzić do odmowy usługi.5.5
CVE‑2022‑28188Sterownik graficzny NVIDIA dla systemu Windows zawiera lukę w obsłudze warstwy trybu jądra (nvlddmkm.sys) dla DxgkDdiEscape, gdzie produkt otrzymuje dane wejściowe lub dane, ale nie sprawdza lub niepoprawnie sprawdza, czy dane wejściowe mają właściwości wymagane do przetworzenia dane bezpiecznie i poprawnie, co może prowadzić do odmowy usługi.5.5
CVE‑2022‑28189Sterownik graficzny NVIDIA dla systemu Windows zawiera lukę w obsłudze warstwy trybu jądra (nvlddmkm.sys) dla DxgkDdiEscape, gdzie wyłuskiwanie wskaźnika NULL może prowadzić do awarii systemu.5.5
CVE‑2022‑28190Sterownik graficzny NVIDIA dla systemu Windows zawiera lukę w obsłudze warstwy trybu jądra (nvlddmkm.sys) dla DxgkDdiEscape, w której nieprawidłowe sprawdzanie poprawności danych wejściowych może spowodować odmowę usługi.5.5

NVIDIA vGPU Software

CVE IDOpisScore
CVE‑2022‑28191Oprogramowanie NVIDIA vGPU zawiera lukę w Virtual GPU Manager (nvidia.ko), która umożliwia niekontrolowane zużycie zasobów przez zwykłego użytkownika nieuprzywilejowanego, co może prowadzić do odmowy usługi.5.5
CVE‑2022‑28192Oprogramowanie NVIDIA vGPU zawiera lukę w Virtual GPU Manager (nvidia.ko), która może prowadzić do użycia po zwolnieniu, co z kolei może spowodować odmowę usługi. Przeprowadzenie tego ataku jest skomplikowane, ponieważ atakujący musi mieć kontrolę nad zwalnianiem niektórych zasobów po stronie hosta poza kolejnością, co wymaga podwyższonych uprawnień.4.1

Security Updates for NVIDIA GPU Display Driver

CVE IDs Addressed in Each Windows Driver Branch

W poniższej tabeli wymieniono CVE, których dotyczy aktualizacja w każdej gałęzi sterownika systemu Windows.

SterownikCVE IDs Addressed
R510CVE‑2022‑28181, CVE‑2022‑28182, CVE‑2022‑28183, CVE‑2022‑28184, CVE‑2022‑28185, CVE‑2022‑28186, CVE‑2022‑28187, CVE‑2022‑28188, CVE‑2022‑28189, CVE‑2022‑28190
R470CVE‑2022‑28181, CVE‑2022‑28182, CVE‑2022‑28183, CVE‑2022‑28184, CVE‑2022‑28185, CVE‑2022‑28186, CVE‑2022‑28188, CVE‑2022‑28189
R450CVE‑2022‑28181, CVE‑2022‑28182, CVE‑2022‑28185, CVE‑2022‑28186, CVE‑2022‑28188, CVE‑2022‑28189

Security Updates for NVIDIA GPU Windows Display Driver

W poniższej tabeli wymieniono produkty firmy NVIDIA, których dotyczy problem, wersje, których dotyczy problem, oraz zaktualizowaną wersję dostępną w witrynie nvidia.com zawierającą tę aktualizację zabezpieczeń. Pobierz aktualizacje

ProduktSystemSterownikWersje sterowników, których dotyczy problemZaktualizowana wersja sterownika
GeForceWindowsR510Wszystkie wersje przed 512.77512,77
StudioWindowsR510Wszystkie wersjeDostępne w tygodniu od 23 maja 2022 r.
NVIDIA RTX/Quadro, NVSWindowsR510Wszystkie wersje przed 512.78512,78
R470Wszystkie wersje przed 473,47473,47
TeslaWindowsR510Wszystkie wersjeDostępne w tygodniu od 23 maja 2022 r.
R470Wszystkie wersje przed 473,47473,47
R450Wszystkie wersje przed 453.51453,51

CVE IDs Addressed in Each Linux Driver Branch

W poniższej tabeli wymieniono identyfikatory CVE, których dotyczy aktualizacja w każdej gałęzi sterownika systemu Linux.

SterownikCVE
R510 and R470CVE‑2022‑28181, CVE‑2022‑28183, CVE‑2022‑28184, CVE‑2022‑28185, CVE‑2022‑28191, CVE‑2022‑28192
R450CVE‑2022‑28181, CVE‑2022‑28185, CVE‑2022‑28192
R390CVE‑2022‑28181, CVE‑2022‑28185

Security Updates for NVIDIA GPU Linux Display Driver

W poniższej tabeli wymieniono produkty firmy NVIDIA, których dotyczy problem, wersje, których dotyczy problem, oraz zaktualizowaną wersję dostępną w witrynie nvidia.com zawierającą tę aktualizację zabezpieczeń. Pobierz aktualizacje

ProduktSystemSterownikWersje sterowników, których dotyczy problemZaktualizowana wersja sterownika
GeForce,LinuxR510Wszystkie wersje przed 510.73.05510.73.05
NVIDIA RTX/Quadro, NVSR470Wszystkie wersje przed 470.129.06470.129.06
R390Wszystkie wersje przed 390.151390,151
TeslaLinuxR510Wszystkie wersjeDostępne w tygodniu od 23 maja 2022 r.
R470Wszystkie wersje przed 470.129.06470.129.06
R450Wszystkie wersje przed 450.191.01450.191.01