ProduktCENTUM VP / CS 3000 controller FCS • CP31, CP33, CP345 • CP401, CP451
Numer CVECVE-2022-33939
Krytyczność6.5/10
CVSSAV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisJeśli kontroler FCS CENTUM VP / CS 3000 zostanie poddany atakowi DoS (DoS) ze zniekształconymi pakietami, komunikacja ADL może zostać zatrzymana.
AktualizacjaTAK/NIE
Linkhttp://web-material3.yokogawa.com/1/33029/files/YSAR-22-0008-E.pdf