ProduktCisco WLC Software
Numer CVE CVE-2020-3262
Krytyczność 8.6 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H
Opis Niewystarczające sprawdzanie poprawności pakietów CAPWAP umożliwia atakującemu na wywołanie warunku odmowy usługi (DoS) poprzez przesłanie spreparowanych pakietów.
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wlc-capwap-dos-Y2sD9uEw
ProduktCisco WLC Software
Numer CVE CVE-2020-3273
Krytyczność 8.6 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H
Opis Luka typu Cross-site request forgery (CSRF) może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu poprzez przekonanie użytkownika do użycia spreparowanego linku.
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wlc-gas-dos-8FsE3AWH
ProduktUrządzenia z aktywnym Cisco Mobility Express Software:
Aironet 1540 Series Access Points
Aironet 1560 Series Access Points
Aironet 1800 Series Access Points
Aironet 2800 Series Access Points
Aironet 3800 Series Access Points
Aironet 4800 Series Access Points
Catalyst IW6300 Access Points
6300 Embedded Services Access Points
Numer CVE CVE-2020-3261
Krytyczność 8.1 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:H
Opis Luka typu Cross-site request forgery (CSRF) może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu poprzez przekonanie użytkownika do użycia spreparowanego linku.
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-mob-exp-csrf-b8tFec24