ProduktOracle WebLogic Server, wersje 10.3.6.0.0, 12.1.3.0.0, 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0, 14.1.1.0.0
Numer CVECVE-2020-14750
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach umożliwiającazdalne wykonanie kodu w Oracle WebLogic Server, związana z CVE-2020-14882, która została rozwiązana w aktualizacji Critical Patch z października 2020 r. Podatność można wykorzystać zdalnie bez uwierzytelnienia. Dostępny jest exploit.
AktualizacjaTAK
linkhttps://www.oracle.com/security-alerts/alert-cve-2020-14750.html#AppendixFMW