ProduktPHP 7.3, wersja 7.3.25 i wcześniejsze
PHP 7.4, wersja 7.4.13 i wcześniejsze
PHP 8.0, wersja 8.0.0 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-7071
Krytyczność8.2 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:L
OpisW funkcji php_url_parse_ex() w PHP wykryto problem z bezpieczeństwem, który prowadzi do akceptowania adresów URL z nieprawidłowymi informacjami o użytkowniku. Luka może umożliwić atakującemu wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.php.net/ChangeLog-7.php#PHP_7_3
https://www.php.net/ChangeLog-7.php#PHP_7_4
https://www.php.net/ChangeLog-8.php#PHP_8_0