Osoba atakując

ProduktCitrix Hypervisor 7.1 LTSR CU2
Numer CVECVE-2022-33745
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisOsoba atakująca zdalnie może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach, aby wywołać podniesienie uprawnień w docelowym systemie.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://support.citrix.com/article/CTX463455/citrix-hypervisor-security-bulletin-for-cve202233745 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-33745

a zdalnie może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach, aby wywołać podniesienie uprawnień w docelowym systemie.