ProduktFirefox dla systemu Android: 100.1.0 – 110.0.1
Numer CVECVE-2023-25747
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka występuje z powodu błędu użycia po zwolnieniu w libaudio. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby otworzyła specjalnie spreparowaną stronę internetową, wywołała błąd użycia po zwolnieniu i wykonała dowolny kod w systemie. Pomyślne wykorzystanie luki może pozwolić atakującemu na złamanie zabezpieczeń podatnego systemu.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-08/