Mozilla poinformowała o wydaniu aktualizacji przeglądarki Firefox 70 i Firexfox ESR 68.2. Naprawiona została 1 krytyczna podatność i 4 luk z wysokim priorytetem.

CVE-2019-11764 – luka związana z uszkodzeniem pamięci, odpowiednio wykorzystana umożliwia wykonanie dowolnego kodu.

CVE-2018-6156 – uszkodzenie sterty przez spreparowany plik wideo umożliwia potencjalnie możliwą do wykorzystania awarię.

CVE-2019-11758 – luka związana z uszkodzeniem pamięci, odpowiednio wykorzystana umożliwia wykonanie dowolnego kodu.

Pozostałe podatności:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-33/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-34/