Fundacja Mozilla wydała najnowszą wersję klienta pocztowego Mozilla Thunderbird, oznaczoną numerem 52.7.
Aktualizacja zawiera poprawki bezpieczeństwa do sześciu podatności, w tym trzech krytycznych:

  • CVE-2018-5146: Out of bounds memory write in libvorbis
  • CVE-2018-5125: Memory safety bugs fixed in Firefox 59, Firefox ESR 52.7, and Thunderbird 52.7
  • CVE-2018-5145: Memory safety bugs fixed in Firefox ESR 52.7 and Thunderbird 52.7
  • CVE-2018-5127: Buffer overflow manipulating SVG animatedPathSegList
  • CVE-2018-5129: Out-of-bounds write with malformed IPC messages
  • CVE-2018-5144: Integer overflow during Unicode conversion

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z Mozilla Security Advisories i zastosowania niezbędnych aktualizacji.