W dniu 9 maja fundacja Mozilla wydała najnowszą wersję przeglądarki Mozilla Firefox, oznaczoną numerem 60 oraz Firefox ESR – 52.8.

Aktualizacje zawierają poprawki bezpieczeństwa i są określone jako krytyczne.

Aktualizacje naprawią następujące podatności krytyczne:

  • CVE-2018-5183: luka związana z uszkodzeniem pamięci, w tym nieprawidłowe odczyty bufora i zapisy podczas operacji graficznych.
  • CVE-2018-5150: błędy bezpieczeństwa pamięci w przeglądarkach Firefox 59 i Firefox ESR 52.7. Niektóre z nich mogą zostać wykorzystane do uruchomienia dowolnego kodu przez atakujących.
  • CVE-2018-5151: błędy bezpieczeństwa pamięci w Firefoks 59, które mogą zostać wykorzystane do uruchomienia dowolnego kodu przez atakujących.

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z Mozilla Security Advisories I zastosowania niezbędnych aktualizacji:

Mozilla Foundation Security Advisory 2018-12
Mozilla Foundation Security Advisory 2018-11