W dniu 26 marca fundacja Mozilla wydała najnowszą wersję przeglądarki Mozilla Firefox, oznaczoną numerem 59.0.1 oraz Firefox ESR – 52.7.3. W aktualizacji naprawiono szereg błędów, tylko jeden odnosi się do bezpieczeństwa. Błąd odwołania do zwolnionego obszaru pamięci (use-after-free) umożliwia zawieszenie przeglądarki. Podatności został nadany numer CVE-2018-5148 i priorytet wysoki.

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z Mozilla Security Advisories:

I zastosowania niezbędnych aktualizacji.