ProduktFirefox dla Androida < 80
Numer CVECVE-2020-15664
Krytyczność6.5/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
AktualizacjaTAK
OpisLuka umożliwia zdalnej osobie atakującej obejście pewnych ograniczeń bezpieczeństwa.
Linkhttps://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-39/
  
Numer CVECVE-2020-15670
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
AktualizacjaTAK
OpisLuka umożliwia zdalnej osobie atakującej wykonanie dowolnego kodu w systemie docelowym. Pomyślne wykorzystanie tej luki może spowodować całkowite złamanie zabezpieczeń podatnego na ataki systemu.
Linkhttps://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-39/