ProduktGENESIS64TM: wersja od 10.97 do 10.97.1 MC Works64: wersja 4.00A do 4.04E (z wyjątkiem CVE-2022-29834)
Numer CVE CVSS KrytycznośćCVE-2022-29834   AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N  7.5
CVE-2022-33315   AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H   7.8
CVE-2022-3331 6  AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H   7.8
CVE-2022-33317   AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H   7.8
CVE-2022-33318   AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H  9.8
CVE-2022-33319   AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H   8.2
CVE-2022-33320   AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H   7.8
OpisPomyślne wykorzystanie luk może prowadzić do ujawnienia informacji, odmowy usługi lub zdalnego wykonania kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2022-008_en.pdf