ProduktSeria MELSEC iQ-F — wiele produktów i wersji
Seria MELSEC iQ-R — wiele produktów i wersji
Numer CVE2022-40267
Krytyczność5.9/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
OpisW funkcji serwera WEB serii MELSEC iQ-F/iQ-R istnieje luka umożliwiająca obejście uwierzytelniania. Nieuwierzytelniona osoba atakująca zdalnie może uzyskać dostęp do funkcji serwera WEB poprzez odgadnięcie liczb losowych używanych do uwierzytelnienia z kilku używanych liczb losowych
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2022-019_en.pdf