ProduktWindows 10 wersja 1709
Windows 10 wersja 1803
Windows 10 wersja 1809
Windows 10 wersja 1903
Windows 10 wersja 1909
Windows 10 wersja 2004
Windows Server 2019
Windows Server wersja 1803
Windows Server wersja 1903
Windows Server wersja 1909
Windows Server wersja 2004
Numer CVECVE-2020-1425
CVE-2020-1457
Krytyczność7.7 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika ze sposobu w jaki kodeki HEVC obsługują obiekty w pamięci (HEVC to rozszerzenie, pozwalające na odtwarzanie filmów w formacie High Efficiency Video Coding, które nie jest domyślnie zainstalowane). Wykorzystanie podatności wymaga od atakującego nakłonienia użytkownika do kliknięcia specjalnie spreparowanego pliku obrazu za pomocą dowolnej aplikacji korzystającej z wbudowanej biblioteki Windows Codec Library. Obie luki umożliwiają zdalne wykonanie kodu jednak w przypadku CVE-2020-1425 atakujący może zbierać dodatkowe dane w celu dalszego naruszenia bezpieczeństwa systemu. Żadna z luk nie została zgłoszona jako aktywnie wykorzystywana.
Linkhttps://www.zdnet.com/article/microsoft-releases-emergency-security-update-to-fix-two-bugs-in-windows-codecs/