ProduktMicrosoft Edge (Chromium-based): 79.0.309.71 – 100.0.1185.39
Numer CVECVE-2022-29144
Krytyczność7.2/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka istnieje z powodu niewystarczającej weryfikacji danych wprowadzonych przez użytkownika. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej witryny i wykonania w systemie dowolnego kodu
AktualizacjaTAK
Linkhttps://msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-29144