ProduktMicrosoft Edge < 104.0.1293.60
CVECVE-2022-2856
Krytyczność8.8 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z nieprawidłowego sprawdzania poprawności danych wejściowych w komponencie Intents w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonania dowolnego kodu w systemie docelowym.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttp://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-2856