ProduktMicrosoft Edge – wersje starsze niż 126.0.2592.68
Numer CVECVE-2024-6100
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu polegającego na pomyleniu typów w komponencie V8 przeglądarki Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej, wywołać błąd pomylenia typów i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2024-6101
Krytyczność6,5/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z nieprawidłowej implementacji w WebAssembly w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej i złamać bezpieczeństwo systemu.
  
Numer CVECVE-2024-6102
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu granicznego w Dawn w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora stosu i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-6103
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu „use after free” w komponencie Dawn w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej, wywołać błąd „use after free” i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2024-38093
Krytyczność3,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z nieprawidłowego przetwarzania danych dostarczonych przez użytkownika. Osoba atakująca zdalnie może nakłonić ofiarę do kliknięcia specjalnie spreparowanego adresu URL i sfałszowania elementów interfejsu użytkownika.
  
Numer CVECVE-2024-38082
Krytyczność5,3/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z nieprawidłowego przetwarzania danych dostarczonych przez użytkownika. Osoba atakująca zdalnie może nakłonić ofiarę do kliknięcia specjalnie spreparowanego adresu URL i sfałszowania zawartości strony.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://learn.microsoft.com/en-us/DeployEdge/microsoft-edge-relnotes-security