ProduktMicrosoft Edge – wersje starsze niż 124.0.2478.67
Numer CVECVE-2024-4058
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu polegającego na pomyleniu typów w ANGLE. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby odwiedziła specjalnie spreparowaną witrynę internetową, wywołała błąd pomylenia typów i wykonała dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2024-4059
Krytyczność5,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z warunku granicznego w komponencie API V8 w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd odczytu wykraczający poza zakres i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2024-4060
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu „use after free” w komponencie Dawn w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej, wywołać błąd „use after free” i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://learn.microsoft.com/en-us/DeployEdge/microsoft-edge-relnotes-security#april-26-2024