ProduktMicrosoft Edge wcześniejsze 123.0.2420.53
Numer CVECVE-2024-2625
Krytyczność5,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z niewłaściwej kontroli czasu życia obiektu w wersji V8 w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora stosu i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-2626
Krytyczność5,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z warunku granicznego w komponencie Swiftshader w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd odczytu wykraczający poza zakres i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2024-2627
Krytyczność5,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu „use after free” w Canvas w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „use after free” i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2024-2628
Krytyczność7,1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z nieprawidłowej implementacji w Downloads w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2024-2629
Krytyczność4,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z niedostatecznej weryfikacji danych wprowadzonych przez użytkownika w systemie iOS w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej i sfałszować jej zawartość.
  
Numer CVECVE-2024-2630
Krytyczność7,1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z nieprawidłowej implementacji w systemie iOS w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2024-2631
Krytyczność2,7/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z nieprawidłowej implementacji w systemie iOS w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2024-26247
Krytyczność4,1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z niewystarczającego oczyszczenia danych dostarczonych przez użytkownika. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby skorzystała ze specjalnie spreparowanego łącza i wykonała dowolny kod HTML i skrypt w przeglądarce użytkownika w kontekście podatnej witryny internetowej. Pomyślne wykorzystanie tej luki może pozwolić osobie atakującej zdalnie na kradzież potencjalnie wrażliwych informacji, zmianę wyglądu strony internetowej, przeprowadzenie ataków typu phishing i drive-by-download.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-relnotes-security