ProduktWersja przeglądarki Microsoft Edge wcześniejsza niż 122.0.2365.92
Numer CVECVE-2024-2400
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu „use after free” w komponencie Performance Manager w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do odwiedzenia jej, wywołać błąd „use after free” i wykonać dowolny kod w systemie docelowym. Pomyślne wykorzystanie tej luki może pozwolić osobie atakującej na złamanie luki w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-26163
Krytyczność4,1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisPodatność wynika z nieokreślonego błędu podczas obsługi stron internetowych. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby odwiedziła specjalnie spreparowaną witrynę internetową i ominęła Politykę bezpieczeństwa treści (CSP) oraz blokadę wyskakujących okienek.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://learn.microsoft.com/en-us/DeployEdge/microsoft-edge-relnotes-security