ProductMicrosoft Edge – wersje przed 106.0.1370.34
Numer CVECVE-2022-3315
Krytyczność8,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu pomylenia typów w komponencie Blink w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd związany z typowaniem i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2022-3313
Krytyczność6,0/10
CVSS
OpisLuka istnieje z powodu niewystarczającej walidacji danych wprowadzonych przez użytkownika w trybie pełnego ekranu w przeglądarce Google Chrome. Osoba atakująca zdalnie może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia i sfałszować zawartość strony internetowej.
  
Numer CVECVE-2022-3311
Krytyczność8,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu podczas importowania w przeglądarce Google Chrome. Zdalny napastnik może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd typu „use-after-free” i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2022-3304
Krytyczność8,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu „use-after-free” w komponencie CSS w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2022-3310
Krytyczność6,0/10
CVSS
OpisLuka istnieje z powodu niewystarczającego egzekwowania zasad w kartach niestandardowych w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, ominąć wdrożone środki bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2022-3308
Krytyczność6,0/10
CVSS
OpisLuka wynika z niewystarczającego egzekwowania zasad w Narzędziach dla programistów w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, ominąć wdrożone środki bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2022-3307
Krytyczność8,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu use-after-free w komponencie Media w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2022-41035
Krytyczność8,3/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisMicrosoft Edge (oparty na Chromium) może umożliwić zdalnemu napastnikowi przeprowadzanie ataków typu spoofing. Nakłaniając ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej witryny sieci Web, osoba atakująca może wykorzystać tę lukę w celu przeprowadzenia ataku polegającego na podszywaniu się.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://learn.microsoft.com/en-us/DeployEdge/microsoft-edge-relnotes-security