ProduktMicrosoft Edge <  105.0.1343.27
Numer CVECVE-2022-3075
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka istnieje z powodu niewystarczającej walidacji danych wprowadzonych przez użytkownika w komponencie Mojo w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej witryny i wykonania w systemie dowolnego kodu.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttp://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-3075