ProduktMicrosoft Edge < 103.0.1264.71
Numer CVECVE-2022-2477
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H]
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w widoku gościa podczas przetwarzania zawartości HTML. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-2478
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w składniku PDF. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-2480
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w interfejsie Service Worker API podczas przetwarzania zawartości HTML. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-2481
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w widokach podczas przetwarzania zawartości HTML. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-2479
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z niewystarczającego sprawdzania poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika w komponencie Plik. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej witryny i wykonania w systemie dowolnego kodu.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2022/07/stable-channel-update-for-desktop_19.html https://docs.microsoft.com/en-us/DeployEdge/microsoft-edge-relnotes-security