ProduktMicrosoft Edge < 103.0.1264.37
Numer CVECVE-2022-2156
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu „use-after-free” w komponencie Base przeglądarki Google Chrome. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2022-2157
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w komponencie Grupy zainteresowań w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2022-2158
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu pomylenia typów w komponencie V8 w przeglądarce Google Chrome. Zdalny napastnik może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd pomylenia typów i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2022-2161
Krytyczność6.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w dostawcy aplikacji WebApp w przeglądarce Google Chrome. Zdalny napastnik może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd typu „use-after-free” i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
CVECVE-2022-30192
Base score8.3/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
DetailsLuka istnieje z powodu niewystarczającej weryfikacji danych wprowadzonych przez użytkownika. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonania w systemie dowolnego kodu.
  
CVECVE-2022-33638
Base score8.3/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
DetailsLuka istnieje z powodu niewystarczającej weryfikacji danych wprowadzonych przez użytkownika. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonania w systemie dowolnego kodu.
  
CVECVE-2022-33639
Base score7.5/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
DetailsLuka wynika z sytuacji wyścigu podczas przetwarzania treści HTML. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, ominięcia piaskownicy przeglądarki i wykonania dowolnego kodu w systemie.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://docs.microsoft.com/en-us/DeployEdge/microsoft-edge-relnotes-security#june-23-2022