ProduktMicrosoft Edge: 79.0.309.71 – 102.0.1245.39
Numer CVECVE-2022-2007
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w komponencie WebGPU w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2022-2008
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu granicznego w WebGL w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora na stosie i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-2010
Krytyczność6.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka wynika z warunku brzegowego w komponencie do składania w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd odczytu poza granicami i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
  
Numer CVECVE-2022-2011
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu use-after-free w komponencie ANGLE w przeglądarce Google Chrome. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej odwiedzenia, wywołać błąd użycia po zwolnieniu i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2022/06/stable-channel-update-for-desktop.html https://docs.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-relnote-stable-channel