ProduktMicrosoft Edge <  102.0.1245.39
Numer CVECVE-2022-22021
Krytyczność8.3/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka umożliwia zdalnemu atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu, którego dotyczy luka. Luka istnieje z powodu niewystarczającego sprawdzania poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika podczas przetwarzania treści HTML. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do otwarcia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonania dowolnego kodu w systemie.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-22021