ProduktMicrosoft Edge (based on Chromium)< 101.0.1210.47
Numer CVECVE-2022-1633
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w implementacji Sharesheet. Zdalny napastnik może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „użyj po zwolnieniu” i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-1634
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w implementacji interfejsu przeglądarki. Zdalny napastnik może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „użyj po zwolnieniu” i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-1635
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w implementacji monitów o uprawnienia. Zdalny napastnik może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „użyj po zwolnieniu” i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-1636
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w interfejsach Performance API. Zdalny napastnik może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „użyj po zwolnieniu” i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-1639
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w ANGLE. Zdalny napastnik może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „użyj po zwolnieniu” i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-1640
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu użycia po zwolnieniu w funkcji udostępniania. Zdalny napastnik może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać błąd „użyj po zwolnieniu” i wykonać dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2022-1637
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka istnieje z powodu niewystarczającego sprawdzania poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika w implementacji zawartości sieci Web. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonania w systemie dowolnego kodu.
  
Numer CVECVE-2022-1638
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu granicznego w silniku internacjonalizacji V8. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora na stercie i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-1634 https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-1635 https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-1636 https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-1637 https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-1638 https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-1639 https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-1640