ProduktMicrosoft Edge, wersje wcześniejsze niż 90.0.818.62
Numer CVECVE-2021-30506
Krytyczność7.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N
OpisNiedostateczna weryfikacja danych wprowadzonych przez użytkownika w Web App Installs. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i sfałszować jej zawartość.
Numer CVECVE-2021-30507
Krytyczność7.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N
OpisNieprawidłowa implementacja w trybie Offline. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i przejąć kontrolę nad systemem.
Numer CVECVE-2021-30508
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanej zawartości HTML w Media Feeds. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora opartego na stercie i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30509
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanej zawartości HTML w Tab Strip. dalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wyzwolić błąd out-of-bounds write i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30510
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisRace conditio w Aura. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonania dowolnego kodu w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30512
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie Notifications. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30513 CVE-2021-30517
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisType confusion w komponencie V8. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30514
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie Autofill. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30515
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free w komponencie File API. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej i wykonać dowolny kod w systemie.
Numer CVECVE-2021-30516
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanej zawartości HTML w History. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora opartego na stercie i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
Numer CVECVE-2021-30518
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny podczas przetwarzania niezaufanej zawartości HTML w Reader Mode. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do odwiedzenia specjalnie spreparowanej strony internetowej, wywołać przepełnienie bufora opartego na stercie i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://chromereleases.googleblog.com/2021/05/stable-channel-update-for-desktop.html