ProduktMicrosoft Endpoint Configuration Manager – wiele wersji
Numer CVECVE-2022-37972
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka umożliwia zdalnemu napastnikowi uzyskanie dostępu do poufnych informacji. Luka wynika ze sposobu, w jaki program Microsoft Endpoint Configuration Manager obsługuje błędy uwierzytelniania Kerberos. Aplikacja próbuje użyć NTLM do uwierzytelniania, nawet jeśli jest wyłączona przez opcję „Zezwalaj na powrót połączenia do NTLM”. Zdalna osoba atakująca może przeprowadzić atak polegający na fałszowaniu i wyodrębnić dane uwierzytelniające ofiary za pośrednictwem połączenia NTLM.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttp://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-37972 http://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/hotfix/2207/15498768