ProduktUC Browser, Opera Mini, Yandex Browser i RITS Browser na Androidzie
Opera Touch, Bolt Browser i Safari na iOS
Numer CVECVE-2020-9987
Krytyczność6.2 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N
AktualizacjaNIE
OpisLuka istnieje z powodu nieprawidłowego przetwarzania danych podanych przez użytkownika w pasku adresu. Zdalny atakujący może sfałszować zawartość strony i zaciemnić prawdziwe źródło danych prezentowane w przeglądarce.
linkhttps://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020102126