Microsoft 9 listopada 2021 roku wydał nowy pakiet aktualizacji bezpieczeństwa w ramach comiesięcznego Patch Tuesday. Wydano łącznie 55 poprawek bezpieczeństwa, w tym 3 oznaczone jako krytyczne.

Istotne podatności:

  • CVE-2021-42321 – aktywnie wykorzystywana luka zdalnego wykonania kodu w Micrososft Exchange Server
  • CVE-2021-42292 – ominięcie funkcji bezpieczeństwa w Microsoft Excel
  • CVE-2021-26443 – zdalne wykonanie kodu w Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus)

Description

CVE Disclosed Exploited Exploitability (old versions) current version Severity CVSS Base (AVG)

CVSS Temporal (AVG)

3D Viewer Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-43208 Yes No Less Likely Less Likely Important 7.8

6.8

CVE-2021-43209

Yes No Less Likely Less Likely Important 7.8 6.8

Active Directory Domain Services Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-42278

No No Less Likely Less Likely Important 7.5 6.5
CVE-2021-42282 No No Less Likely Less Likely Important 7.5

6.5

CVE-2021-42287

No No Less Likely Less Likely Important 7.5 6.5
CVE-2021-42291 No No Less Likely Less Likely Important 7.5

6.5

Azure RTOS Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-42302 No No Less Likely Less Likely Important 6.6

5.8

CVE-2021-42303

No No Less Likely Less Likely Important 6.6 5.8

CVE-2021-42304

No No Less Likely Less Likely Important 6.6

5.8

Azure RTOS Information Disclosure Vulnerability

CVE-2021-42301

No No Less Likely Less Likely Important 3.3 2.9
CVE-2021-42323 No No Less Likely Less Likely Important 3.3

2.9

CVE-2021-26444

No No Less Likely Less Likely Important 3.3 2.9

Azure Sphere Information Disclosure Vulnerability

CVE-2021-41374

No No Less Likely Less Likely Important 6.7 5.8
CVE-2021-41375 No No Less Likely Less Likely Important 4.4

3.9

CVE-2021-41376

No No Less Likely Less Likely Important 2.3 2.0

Azure Sphere Tampering Vulnerability

CVE-2021-42300

No No Less Likely Less Likely Important 6.0 05.lut

Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability

CVE-2021-42279

No No Critical 4.2 3.8

Credential Security Support Provider Protocol (CredSSP) Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-41366

No No Less Likely Less Likely Important 7.8 6.8

Diagnostics Hub Standard Collector Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-42277

No No Less Likely Less Likely Important 5.5 4.8

FSLogix Information Disclosure Vulnerability

CVE-2021-41373

No No Less Likely Less Likely Important 5.5 5.0

Microsoft Access Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-41368

No No Less Likely Less Likely Important 5.1 5.3

Microsoft COM for Windows Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-42275

No No Less Likely Less Likely Important 8.8 7.7

Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-42298

No No More Likely More Likely Critical 7.8 6.8

Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-42316

No No Less Likely Less Likely Critical 8.7 7.6

Microsoft Edge (Chrome based) Spoofing on IE Mode

CVE-2021-41351

No No Less Likely Less Likely Important 3.3 3.9

Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-40442

No No Less Likely Less Likely Important 7.8 6.8

Microsoft Excel Security Feature Bypass Vulnerability

CVE-2021-42292

No Yes Detected Detected Important 7.8 7.0

Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-42321

No Yes Detected Detected Important 8.8 7.7

Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability

CVE-2021-41349

No No Less Likely Less Likely Important 6.5 5.7
CVE-2021-42305 No No Less Likely Less Likely Important 6.5

5.7

Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus) Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-26443 No No Less Likely Less Likely Critical 9.0

7.8

Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-42276 No No Less Likely Less Likely Important 7.8

6.8

Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-42296 No No Less Likely Less Likely Important 7.8

6.8

NTFS Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-41367 No No Less Likely Less Likely Important 7.8

6.8

CVE-2021-41370

No No Less Likely Less Likely Important 7.8 6.8
CVE-2021-42283 No No Less Likely Less Likely Important 8.8

7.7

OpenSSL: CVE-2021-3711 SM2 Decryption Buffer Overflow

CVE-2021-3711 No No Less Likely Less Likely

Critical

Power BI Report Server Spoofing Vulnerability

CVE-2021-41372 No No Less Likely Less Likely Important 7.6

6.8

Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-38666 No No More Likely More Likely Critical 8.8

7.7

Remote Desktop Protocol Client Information Disclosure Vulnerability

CVE-2021-38665 No No Less Likely Less Likely Important 7.4

6.4

Visual Studio Code Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-42322 No No Less Likely Less Likely Important 7.8

6.8

Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-42319 No No Less Likely Less Likely Important 4.7

4.1

Windows Core Shell SI Host Extension Framework for Composable Shell Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-42286 No No Less Likely Less Likely Important 7.8

6.8

Windows Denial of Service Vulnerability

CVE-2021-41356 No No More Likely More Likely Important 7.5

6.7

Windows Desktop Bridge Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-36957 No No Less Likely Less Likely Important 7.8

6.8

Windows Fast FAT File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-41377 No No Less Likely Less Likely Important 7.8

6.8

Windows Feedback Hub Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-42280 No No Less Likely Less Likely Important 5.5

4.8

Windows Hello Security Feature Bypass Vulnerability

CVE-2021-42288 No No Less Likely Less Likely Important 5.7

5.1

Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability

CVE-2021-42284 No No Less Likely Less Likely Important 6.8

6.1

Windows Hyper-V Discrete Device Assignment (DDA) Denial of Service Vulnerability

CVE-2021-42274 No No Less Likely Less Likely Important 6.8

5.9

Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-41379 No No Less Likely Less Likely Important 5.5

4.8

Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

CVE-2021-42285 No No Less Likely Less Likely Important 7.8

6.8

Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-41378 No No Less Likely Less Likely Important 7.8

6.8

Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Information Disclosure Vulnerability

CVE-2021-38631 Yes No Less Likely Less Likely Important 4.4

3.9

CVE-2021-41371

Yes No Less Likely Less Likely Important 4.4

3.9