ProduktSonicOS, wersja 6.5.4.6-79n i wcześniejsze
SonicOS, wersja 6.5.1.11-4n i wcześniejsze
SonicOS, wersja 6.0.5.3-93o i wcześniejsze
SonicOSv, wersja 6.5.4.4-44v-21-794 i wcześniejsze
SonicOS, wersja 7.0.0.0-1
Numer CVECVE-2020-5135
Krytyczność9.4 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:H
AktualizacjaTAK
OpisLuka związana z przepełnieniem bufora umożliwia zdalnemu atakującemu spowodowanie odmowy usługi (DoS) i potencjalnie wykonanie dowolnego kodu poprzez wysłanie złośliwego żądania do zapory.
linkhttps://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2020-0010